Utility Knife


Dexter-Russell P94847B Dexter Basics 31627B 6in. Scalloped Edge Utility Knife

Dexter-Russell P94847B Dexter Basics 31627B 6in. Scalloped Edge Utility Knife

Brand: Dexter Russell
SKU: P94847B

$9.54


Dexter-Russell P94847 Dexter Basics 31627 6in. Scalloped Edge Utility Knife

Dexter-Russell P94847 Dexter Basics 31627 6in. Scalloped Edge Utility Knife

Brand: Dexter Russell
SKU: P94847

$9.54


Dexter-Russell P94848 Dexter Basics 31628 8in. Scalloped Edge Utility Knife

Dexter-Russell P94848 Dexter Basics 31628 8in. Scalloped Edge Utility Knife

Brand: Dexter Russell
SKU: P94848

$12.00


Dexter-Russell 659-10 Green River 12251 10in. Cook's Knife

Dexter-Russell 659-10 Green River 12251 10in. Cook's Knife

Brand: Dexter Russell
SKU: 659-10

$38.06