Tuxton Nevada Collection


Tuxton TRE-004 Bouillon 8oz - Eggshell - 3 Dozen Per Case - Sold By Case

Tuxton TRE-004 Bouillon 8oz - Eggshell - 3 Dozen Per Case - Sold By Case

Brand: Tuxton
SKU: TRE-004

$37.99


Tuxton TNR-011 Fruit Dish 3-1/2oz - Eggshell NR - 3 Dozen Per Case - Sold By Case

Tuxton TNR-011 Fruit Dish 3-1/2oz - Eggshell NR - 3 Dozen Per Case - Sold By Case

Brand: Tuxton
SKU: TNR-011

$27.99


Tuxton TRE-011 Fruit Dish 4-1/2oz - Eggshell - 3 Dozen Per Case - Sold By Case

Tuxton TRE-011 Fruit Dish 4-1/2oz - Eggshell - 3 Dozen Per Case - Sold By Case

Brand: Tuxton
SKU: TRE-011

$27.99


Tuxton Nevada TNR-006 Plate 6-1/2" - Eggshell NR - 3 Dozen Per Case - Sold By Case

Tuxton Nevada TNR-006 Plate 6-1/2" - Eggshell NR - 3 Dozen Per Case - Sold By Case

Brand: Tuxton
SKU: TNR-006

$36.50


Tuxton Nevada TNR-007 Plate 7-1/4" - Eggshell NR - 3 Dozen Per Case - Sold By Case

Tuxton Nevada TNR-007 Plate 7-1/4" - Eggshell NR - 3 Dozen Per Case - Sold By Case

Brand: Tuxton
SKU: TNR-007

$37.99


Tuxton TRE-017 Tiara Mug 8oz - Eggshell - 3 Dozen Per Case - Sold By Case

Tuxton TRE-017 Tiara Mug 8oz - Eggshell - 3 Dozen Per Case - Sold By Case

Brand: Tuxton
SKU: TRE-017

$47.99


Tuxton Nevada TNR-012 Oval Platter 9-1/2" - Eggshell NR - 2 Dozen Per Case - Sold By Case

Tuxton Nevada TNR-012 Oval Platter 9-1/2" - Eggshell NR - 2 Dozen Per Case - Sold By Case

Brand: Tuxton
SKU: TNR-012

$72.99


Tuxton Nevada TNR-008 Plate 9" - Eggshell NR - 2 Dozen Per Case - Sold By Case

Tuxton Nevada TNR-008 Plate 9" - Eggshell NR - 2 Dozen Per Case - Sold By Case

Brand: Tuxton
SKU: TNR-008

$42.50


Tuxton Nevada TNR-013 Oval Platter 11-1/2" - Eggshell NR - Sold By Case

Tuxton Nevada TNR-013 Oval Platter 11-1/2" - Eggshell NR - Sold By Case

Brand: Tuxton
SKU: TNR-013

$48.99


Tuxton Nevada TNR-014 Oval Platter 13-1/4" - Eggshell NR - Sold By Case

Tuxton Nevada TNR-014 Oval Platter 13-1/4" - Eggshell NR - Sold By Case

Brand: Tuxton
SKU: TNR-014

$63.50


Tuxton TRE-110 Pasta Bowl 15oz - Eggshell - Sold By Case

Tuxton TRE-110 Pasta Bowl 15oz - Eggshell - Sold By Case

Brand: Tuxton
SKU: TRE-110

$64.99


Tuxton Nevada TNR-016 Plate 10-1/2" - Eggshell NR - Sold By Case

Tuxton Nevada TNR-016 Plate 10-1/2" - Eggshell NR - Sold By Case

Brand: Tuxton
SKU: TNR-016

$36.99