Tuxton Modena Collection


Tuxton Modena AMU-022 Oval Platter 12" - Pearl White - 12/Case

Tuxton Modena AMU-022 Oval Platter 12" - Pearl White - 12/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-022

$123.50


Tuxton Modena AMU-023 Oval Platter 13" - Pearl White - 12/Case

Tuxton Modena AMU-023 Oval Platter 13" - Pearl White - 12/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-023

$172.99


Tuxton AMU-101 Modena 11oz. Coffee Pot with lid, Pearl White - 6/Case

Tuxton AMU-101 Modena 11oz. Coffee Pot with lid, Pearl White - 6/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-101

$98.17


Tuxton AMU-101L Modena Coffe Pot Lid Only for AMU101, Pearl White - 12/Case

Tuxton AMU-101L Modena Coffe Pot Lid Only for AMU101, Pearl White - 12/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-101L

$53.06


Tuxton AMU-102 Modena 21oz. Coffee Pot with lid, Pearl White - 6/Case

Tuxton AMU-102 Modena 21oz. Coffee Pot with lid, Pearl White - 6/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-102

$121.38


Tuxton AMU-102L Modena Coffe Pot Lid Only for AMU102, Pearl White - 12/Case

Tuxton AMU-102L Modena Coffe Pot Lid Only for AMU102, Pearl White - 12/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-102L

$59.03


Tuxton AMU-105 Modena 3 oz. Creamer with Handle, Pearl White - 12/Case

Tuxton AMU-105 Modena 3 oz. Creamer with Handle, Pearl White - 12/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-105

$70.71


Tuxton AMU-100 Modena 5 oz. Creamer with Handle, Pearl White - 12/Case

Tuxton AMU-100 Modena 5 oz. Creamer with Handle, Pearl White - 12/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-100

$82.72


Tuxton AMU-085 Modena 3 oz., 2-3/4" diameter Demitasse Cup, Pearl White - 36/Case

Tuxton AMU-085 Modena 3 oz., 2-3/4" diameter Demitasse Cup, Pearl White - 36/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-085

$117.02


Tuxton AMU-087 Modena 10 oz. 4" diameter Cup, Pearl White - 24/Case

Tuxton AMU-087 Modena 10 oz. 4" diameter Cup, Pearl White - 24/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-087

$108.26


Tuxton AMU-067 Modena 3-1/2 oz. Fruit Dish, Pearl White - 36/Case

Tuxton AMU-067 Modena 3-1/2 oz. Fruit Dish, Pearl White - 36/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-067

$93.81


Tuxton AMU-060 Modena 4-1/2 oz. Fruit Dish, Pearl White - 36/Case

Tuxton AMU-060 Modena 4-1/2 oz. Fruit Dish, Pearl White - 36/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-060

$93.81


Tuxton AMU-080 Modena 8 oz. 2-7/8" diameter Mug, Pearl White - 24/Case

Tuxton AMU-080 Modena 8 oz. 2-7/8" diameter Mug, Pearl White - 24/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-080

$98.69


Tuxton AMU-026 Modena 8-1/8" x 6-1/2" Oval, Wide Rimmed, Pearl White Platter - 36/Case

Tuxton AMU-026 Modena 8-1/8" x 6-1/2" Oval, Wide Rimmed, Pearl White Platter - 36/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-026

$171.43


Tuxton AMU-027 Modena 10" x 7-3/4" Oval, Wide Rimmed, Pearl White Platter - 12/Case

Tuxton AMU-027 Modena 10" x 7-3/4" Oval, Wide Rimmed, Pearl White Platter - 12/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-027

$87.38


Tuxton AMU-021 Modena 11-1/8" x 8-5/8" Oval, Wide Rimmed, Pearl White Platter - 12/Case

Tuxton AMU-021 Modena 11-1/8" x 8-5/8" Oval, Wide Rimmed, Pearl White Platter - 12/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-021

$121.65


Tuxton AMU-025 Modena 15-3/8" x 11-7/8" Oval, Wide Rimmed, Pearl White Platter - 6/Case

Tuxton AMU-025 Modena 15-3/8" x 11-7/8" Oval, Wide Rimmed, Pearl White Platter - 6/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-025

$136.90


Tuxton AMU-063 Modena 10-1/2 oz. 10-1/4" Diameter Pasta/Salad Bowl, Pearl White - 12/Case

Tuxton AMU-063 Modena 10-1/2 oz. 10-1/4" Diameter Pasta/Salad Bowl, Pearl White - 12/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-063

$141.32


Tuxton AMU-064 Modena 15-1/2 oz. 11-3/4" Diameter Pasta/Salad Bowl, Pearl White - 12/Case

Tuxton AMU-064 Modena 15-1/2 oz. 11-3/4" Diameter Pasta/Salad Bowl, Pearl White - 12/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-064

$171.33


Tuxton AMU-002 Modena 6-1/4" Round, Wide Rimmed, Pearl White Plate - 36/Case

Tuxton AMU-002 Modena 6-1/4" Round, Wide Rimmed, Pearl White Plate - 36/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-002

$119.78


Tuxton AMU-004 Modena 8-1/8" Round, Wide Rimmed, Pearl White Plate - 24/Case

Tuxton AMU-004 Modena 8-1/8" Round, Wide Rimmed, Pearl White Plate - 24/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-004

$96.23


Tuxton AMU-005 Modena 9" Round, Wide Rimmed, Pearl White Plate - 24/Case

Tuxton AMU-005 Modena 9" Round, Wide Rimmed, Pearl White Plate - 24/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-005

$147.15


Tuxton AMU-006 Modena 10" Round, Wide Rimmed, Pearl White Plate - 12/Case

Tuxton AMU-006 Modena 10" Round, Wide Rimmed, Pearl White Plate - 12/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-006

$82.72


Tuxton AMU-007 Modena 10-5/8" Round, Wide Rimmed, Pearl White Plate - 12/Case

Tuxton AMU-007 Modena 10-5/8" Round, Wide Rimmed, Pearl White Plate - 12/Case

Brand: Tuxton
SKU: AMU-007

$88.69