Tuxton Meridian Collection


Tuxton MEA-055 Meridian White China Plates - 5-5/8" - Pack of 36

Tuxton MEA-055 Meridian White China Plates - 5-5/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: MEA-055

$52.07


Tuxton MEA-071 Meridian White China Plates - 7-1/8" - Pack of 36

Tuxton MEA-071 Meridian White China Plates - 7-1/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: MEA-071

$63.04


Tuxton MEA-094 Meridian White China Plates - 9-1/2" - Pack of 24

Tuxton MEA-094 Meridian White China Plates - 9-1/2" - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: MEA-094

$83.66


Tuxton MEA-104 Meridian White China Plates - 10-1/2" - Pack of 12

Tuxton MEA-104 Meridian White China Plates - 10-1/2" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: MEA-104

$61.48


Tuxton MEA-124 Meridian White China Plates - 12-1/2" - Pack of 12

Tuxton MEA-124 Meridian White China Plates - 12-1/2" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: MEA-124

$110.56


Tuxton MEB-0802 Meridian White China Bouillon Cups - 3-7/8" - Pack of 36

Tuxton MEB-0802 Meridian White China Bouillon Cups - 3-7/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: MEB-0802

$56.33


Tuxton MED-046 Meridian White China Fruit Dishes - 4-3/4" - Pack of 36

Tuxton MED-046 Meridian White China Fruit Dishes - 4-3/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: MED-046

$44.94


Tuxton MED-064 Meridian White China Grapefruit Dishes - 6-1/2" - Pack of 36

Tuxton MED-064 Meridian White China Grapefruit Dishes - 6-1/2" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: MED-064

$85.84


Tuxton MED-094 Meridian White China Rim Soup Bowls - 9-1/2" - Pack of 24

Tuxton MED-094 Meridian White China Rim Soup Bowls - 9-1/2" - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: MED-094

$78.92


Tuxton MED-111 Meridian White China Pasta Bowls - 11-1/8" - Pack of 12

Tuxton MED-111 Meridian White China Pasta Bowls - 11-1/8" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: MED-111

$103.12


Tuxton MEE-056 Meridian White China Saucers - 5-3/4" - Pack of 36

Tuxton MEE-056 Meridian White China Saucers - 5-3/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: MEE-056

$44.94


Tuxton MEF-080 Meridian White China Short Cups - 3-7/8" - Pack of 36

Tuxton MEF-080 Meridian White China Short Cups - 3-7/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: MEF-080

$62.04


Tuxton MEH-115 Meridian White China Oval Platters - 11-5/8" x 8-1/4" - Pack of 12

Tuxton MEH-115 Meridian White China Oval Platters - 11-5/8" x 8-1/4" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: MEH-115

$83.51


Tuxton MEH-133 Meridian White China Oval Platters - 13-3/8" x 10" - Pack of 12

Tuxton MEH-133 Meridian White China Oval Platters - 13-3/8" x 10" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: MEH-133

$112.96