Tuxton Chicago Collection


Tuxton CHA-060 Chicago White China Plates - 6" - Pack of 36

Tuxton CHA-060 Chicago White China Plates - 6" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHA-060

$68.91


Tuxton CHA-066 Chicago White China Plates - 6-3/4" - Pack of 36

Tuxton CHA-066 Chicago White China Plates - 6-3/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHA-066

$102.28


Tuxton CHA-077 Chicago White China Plates - 7-7/8" - Pack of 36

Tuxton CHA-077 Chicago White China Plates - 7-7/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHA-077

$90.87


Tuxton CHA-096 Chicago White China Plates - 9-3/4" - Pack of 24

Tuxton CHA-096 Chicago White China Plates - 9-3/4" - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: CHA-096

$115.02


Tuxton CHA-104 Chicago White China Plates - 10-1/2" - Pack of 12

Tuxton CHA-104 Chicago White China Plates - 10-1/2" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: CHA-104

$84.90


Tuxton CHA-111 Chicago White China Plates - 11-1/8" - Pack of 12

Tuxton CHA-111 Chicago White China Plates - 11-1/8" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: CHA-111

$81.26


Tuxton CHB-070 Chicago White China Stackable Bouillon Cups - 3-3/8" - Pack of 36

Tuxton CHB-070 Chicago White China Stackable Bouillon Cups - 3-3/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHB-070

$124.74


Tuxton CHB-105 Chicago White China Stackable Bouillon Cups - 4-1/4" - Pack of 36

Tuxton CHB-105 Chicago White China Stackable Bouillon Cups - 4-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHB-105

$126.00


Tuxton CHD-052 Chicago White China Fruit Dishes - 5-1/4" - Pack of 36

Tuxton CHD-052 Chicago White China Fruit Dishes - 5-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHD-052

$57.85


Tuxton CHD-060 Chicago White China Fruit Dishes - 6-1/8" - Pack of 36

Tuxton CHD-060 Chicago White China Fruit Dishes - 6-1/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHD-060

$71.09


Tuxton CHD-091 Chicago White China Rim Soup Bowls - 9-1/4" - Pack of 24

Tuxton CHD-091 Chicago White China Rim Soup Bowls - 9-1/4" - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: CHD-091

$99.82


Tuxton CHD-116 Chicago White China Pasta Bowls - 12" - Pack of 12

Tuxton CHD-116 Chicago White China Pasta Bowls - 12" - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: CHD-116

$133.52


Tuxton CHE-044 Demitasse Saucers - Chicago - 4-1/2" - Pack of 36

Tuxton CHE-044 Demitasse Saucers - Chicago - 4-1/2" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHE-044

$37.22


Tuxton CHE-054 Chicago White China Saucers - 5-5/8" - Pack of 36

Tuxton CHE-054 Chicago White China Saucers - 5-5/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHE-054

$42.17


Tuxton CHE-062 Chicago White China Soup Mugs Saucers - 6-3/8" - Pack of 36

Tuxton CHE-062 Chicago White China Soup Mugs Saucers - 6-3/8" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHE-062

$66.48


Tuxton CHF-030 Stackable Demitasse Cups - Chicago - 2-5/8" - 1-7/8" high - Pack of 36

Tuxton CHF-030 Stackable Demitasse Cups - Chicago - 2-5/8" - 1-7/8" high - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHF-030

$51.56


Tuxton CHF-060 Chicago White China Stackable Cups - 3-1/4" - Pack of 36

Tuxton CHF-060 Chicago White China Stackable Cups - 3-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHF-060

$59.77


Tuxton CHL-030 Chicago White China Salt & Pepper Set - 3" high - Pack of 36

Tuxton CHL-030 Chicago White China Salt & Pepper Set - 3" high - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHL-030

$42.31


Tuxton CHM-085 Chicago Mugs - Porcelain White - 3-1/4" - 3-1/2" high - Pack of 36

Tuxton CHM-085 Chicago Mugs - Porcelain White - 3-1/4" - 3-1/2" high - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHM-085

$71.09


Tuxton CHR-035 Chicago White China Creamers - 2-7/8" high - Pack of 12

Tuxton CHR-035 Chicago White China Creamers - 2-7/8" high - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: CHR-035

$33.65


Tuxton CHR-125 Chicago White China Gravy Boat - 4-1/4" high - Pack of 12

Tuxton CHR-125 Chicago White China Gravy Boat - 4-1/4" high - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: CHR-125

$54.77


Tuxton CHS-105 Chicago White China Stackable Soup Mugs - 4-1/4" - Pack of 36

Tuxton CHS-105 Chicago White China Stackable Soup Mugs - 4-1/4" - Pack of 36

Brand: Tuxton
SKU: CHS-105

$146.46


Tuxton CHT-170 Chicago White China Tea Pot - 6" high - Pack of 24

Tuxton CHT-170 Chicago White China Tea Pot - 6" high - Pack of 24

Brand: Tuxton
SKU: CHT-170

$123.04