Dexter Sharpening Steel


Dexter-Russell 10SXL-PCP (07333) 10in. Sharpening Steel

Dexter-Russell 10SXL-PCP (07333) 10in. Sharpening Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 10SXL-PCP

$22.49


Dexter-Russell 12SB-10 (07313) 10in. Butcher Steel

Dexter-Russell 12SB-10 (07313) 10in. Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 12SB-10

$17.92


Dexter-Russell 12SB-12 (07323) 12in. Butcher Steel

Dexter-Russell 12SB-12 (07323) 12in. Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 12SB-12

$19.65


Dexter-Russell 12SXL-PCP (07343) 12in. Sharpening Steel

Dexter-Russell 12SXL-PCP (07343) 12in. Sharpening Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 12SXL-PCP

$23.88


Dexter-Russell 14SXL-PCP (07363) 14in. Sharpening Steel

Dexter-Russell 14SXL-PCP (07363) 14in. Sharpening Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 14SXL-PCP

$25.86


Dexter-Russell 1012B (07353) 10in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1012B (07353) 10in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1012B

$20.12


Dexter-Russell 1212B (07373) 12in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1212B (07373) 12in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1212B

$22.86


Dexter-Russell 1227-10 (07271) 10in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1227-10 (07271) 10in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1227-10

$26.97


Dexter-Russell 1227-14 (07291) 14in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1227-14 (07291) 14in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1227-14

$26.60


Dexter-Russell 1227-12 (07281) 12in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1227-12 (07281) 12in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1227-12

$24.92


Dexter-Russell 1237-14 (07231) 14in.x5/8in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1237-14 (07231) 14in.x5/8in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1237-14

$26.93


Dexter-Russell 1258B (07433) 12in.x5/8in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1258B (07433) 12in.x5/8in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1258B

$24.88


Dexter-Russell 1412B (07393) 14in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1412B (07393) 14in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1412B

$23.94


Dexter-Russell 1458B (07453) 14in. Butcher Steel

Dexter-Russell 1458B (07453) 14in. Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1458B

$26.46


Dexter-Russell A12R-PCP (07030) 12in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell A12R-PCP (07030) 12in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: A12R-PCP

$27.02


Dexter-Russell A14R-PCP (07060) 14in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell A14R-PCP (07060) 14in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: A14R-PCP

$28.89


Dexter-Russell C12PCP Connoisseur (07042) 12in. Magnetized Chef's Steel

Dexter-Russell C12PCP Connoisseur (07042) 12in. Magnetized Chef's Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: C12PCP

$31.83


Dexter-Russell CF-8 (07710) CeraFuse Sharpener - 8in.

Dexter-Russell CF-8 (07710) CeraFuse Sharpener - 8in.

Brand: Dexter-Russell
Code: CF-8

$27.42


Dexter-Russell CF-10 (07720) CeraFuse Sharpener - 10in.

Dexter-Russell CF-10 (07720) CeraFuse Sharpener - 10in.

Brand: Dexter-Russell
Code: CF-10

$30.87


Dexter-Russell DDC-12PCP Connoisseur (07642) 12in. Diamond Knife Sharpener

Dexter-Russell DDC-12PCP Connoisseur (07642) 12in. Diamond Knife Sharpener

Brand: Dexter-Russell
Code: DDC-12PCP

$42.89


Dexter-Russell DDS-10C (28273) 10in. Diamond Sharpener

Dexter-Russell DDS-10C (28273) 10in. Diamond Sharpener

Brand: Dexter-Russell
Code: DDS-10C

$25.97


Dexter-Russell R12B (07050) 12in. Ceramic Sharpener

Dexter-Russell R12B (07050) 12in. Ceramic Sharpener

Brand: Dexter-Russell
Code: R12B

$49.90


Dexter-Russell VS12CP V-Lo (29123) 12in. Diamond Sharpener

Dexter-Russell VS12CP V-Lo (29123) 12in. Diamond Sharpener

Brand: Dexter-Russell
Code: VS12CP

$32.88