Dexter-RussellŪ Sandwich Spreaders


Dexter-Russell S170L-3 (18293) 4-1/2in. Mother Russell Spreaders

Dexter-Russell S170L-3 (18293) 4-1/2in. Mother Russell Spreaders

Brand: Dexter-Russell
Code: S170L-3

$9.94


Dexter-Russell S170 (18263) 3-1/2in. Mother Russell Spreader

Dexter-Russell S170 (18263) 3-1/2in. Mother Russell Spreader

Brand: Dexter-Russell
Code: S170

$2.76


Dexter-Russell S170L (18283) 4-1/2in. Mother Russell spreader

Dexter-Russell S170L (18283) 4-1/2in. Mother Russell spreader

Brand: Dexter-Russell
Code: S170L

$3.16


Dexter-Russell S2096SC (13290) 6in. Scalloped Edge Utility Slicer

Dexter-Russell S2096SC (13290) 6in. Scalloped Edge Utility Slicer

Brand: Dexter-Russell
Code: S2096SC

$12.07


Dexter-Russell SG163-9SCB-PCP Sofgrip (24423B) 9in. Scalloped Offset S&wich Knife

Dexter-Russell SG163-9SCB-PCP Sofgrip (24423B) 9in. Scalloped Offset S&wich Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: SG163-9SCB-PCP

$14.92


Dexter-Russell SG163-9SC-PCP Sofgrip (24423) 9in. Scalloped Offset S&wich Knife

Dexter-Russell SG163-9SC-PCP Sofgrip (24423) 9in. Scalloped Offset S&wich Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: SG163-9SC-PCP

$13.93


Dexter-Russell SG173PCP Sofgrip (24393) 3-1/2in. S&wich Spreader

Dexter-Russell SG173PCP Sofgrip (24393) 3-1/2in. S&wich Spreader

Brand: Dexter-Russell
Code: SG173PCP

$7.93


Dexter-Russell SG173SC-PCP Sofgrip (24403) 3-1/2in. Scalloped S&wich Spreader

Dexter-Russell SG173SC-PCP Sofgrip (24403) 3-1/2in. Scalloped S&wich Spreader

Brand: Dexter-Russell
Code: SG173SC-PCP

$8.54


Dexter-Russell S2493 1/2PCP (18100) 3-1/2in. S&wich Spreader

Dexter-Russell S2493 1/2PCP (18100) 3-1/2in. S&wich Spreader

Brand: Dexter-Russell
Code: S2493-1-2PCP

$8.24


Dexter-Russell S2493 1/2SC-PCP (18120) 3-1/2in. Scalloped S&wich Spreader

Dexter-Russell S2493 1/2SC-PCP (18120) 3-1/2in. Scalloped S&wich Spreader

Brand: Dexter-Russell
Code: S2493-1-2SC-PCP

$8.97