Dexter Sharpening Steel


Dexter-Russell 10SXL-PCP 07333 10in. Sharpening Steel

Dexter-Russell 10SXL-PCP 07333 10in. Sharpening Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 10SXL-PCP

$22.49


Dexter-Russell 12SB-10 07313 10in. Butcher Steel

Dexter-Russell 12SB-10 07313 10in. Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 12SB-10

$17.92


Dexter-Russell 12SB-12 07323 12in. Butcher Steel

Dexter-Russell 12SB-12 07323 12in. Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 12SB-12

$19.65


Dexter-Russell 12SXL-PCP 07343 12in. Sharpening Steel

Dexter-Russell 12SXL-PCP 07343 12in. Sharpening Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 12SXL-PCP

$23.88


Dexter-Russell 14SXL-PCP 07363 14in. Sharpening Steel

Dexter-Russell 14SXL-PCP 07363 14in. Sharpening Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 14SXL-PCP

$25.86


Dexter-Russell 1012B 07353 10in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1012B 07353 10in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1012B

$20.12


Dexter-Russell 1212B 07373 12in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1212B 07373 12in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1212B

$22.86


Dexter-Russell 1227-10 07271 10in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1227-10 07271 10in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1227-10

$26.97


Dexter-Russell 1227-14 07291 14in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1227-14 07291 14in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1227-14

$26.60


Dexter-Russell 1227-12 07281 12in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1227-12 07281 12in.x1/2in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1227-12

$24.92


Dexter-Russell 1237-14 07231 14in.x5/8in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1237-14 07231 14in.x5/8in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1237-14

$26.93


Dexter-Russell 1258B 07433 12in.x5/8in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1258B 07433 12in.x5/8in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1258B

$24.88


Dexter-Russell 1412B 07393 14in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell 1412B 07393 14in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1412B

$23.94


Dexter-Russell 1458B 07453 14in. Butcher Steel

Dexter-Russell 1458B 07453 14in. Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: 1458B

$26.46


Dexter-Russell A12R-PCP 07030 12in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell A12R-PCP 07030 12in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: A12R-PCP

$27.02


Dexter-Russell A14R-PCP 07060 14in. Magnetized Butcher Steel

Dexter-Russell A14R-PCP 07060 14in. Magnetized Butcher Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: A14R-PCP

$28.89


Dexter-Russell C12PCP Connoisseur 07042 12in. Magnetized Chef's Steel

Dexter-Russell C12PCP Connoisseur 07042 12in. Magnetized Chef's Steel

Brand: Dexter-Russell
Code: C12PCP

$31.83


Dexter-Russell CF-8 07710 CeraFuse Sharpener - 8in.

Dexter-Russell CF-8 07710 CeraFuse Sharpener - 8in.

Brand: Dexter-Russell
Code: CF-8

$27.42


Dexter-Russell CF-10 07720 CeraFuse Sharpener - 10in.

Dexter-Russell CF-10 07720 CeraFuse Sharpener - 10in.

Brand: Dexter-Russell
Code: CF-10

$30.87


Dexter-Russell DDC-12PCP Connoisseur 07642 12in. Diamond Knife Sharpener

Dexter-Russell DDC-12PCP Connoisseur 07642 12in. Diamond Knife Sharpener

Brand: Dexter-Russell
Code: DDC-12PCP

$42.89


Dexter-Russell DDS-10C 28273 10in. Diamond Sharpener

Dexter-Russell DDS-10C 28273 10in. Diamond Sharpener

Brand: Dexter-Russell
Code: DDS-10C

$25.97


Dexter-Russell R12B 07050 12in. Ceramic Sharpener

Dexter-Russell R12B 07050 12in. Ceramic Sharpener

Brand: Dexter-Russell
Code: R12B

$49.90


Dexter-Russell VS12CP V-Lo 29123 12in. Diamond Sharpener

Dexter-Russell VS12CP V-Lo 29123 12in. Diamond Sharpener

Brand: Dexter-Russell
Code: VS12CP

$32.88