Dexter-Russell« Grapefruit Knives


Dexter-Russell S2592PCP 18130 3-1/4in. Grapefruit Knife

Dexter-Russell S2592PCP 18130 3-1/4in. Grapefruit Knife

Brand: Dexter Russell
SKU: S2592PCP

$12.18


Dexter-Russell S2592SC-PCP 18140 3-1/4in. Scalloped Grapefruit Knife

Dexter-Russell S2592SC-PCP 18140 3-1/4in. Scalloped Grapefruit Knife

Brand: Dexter Russell
SKU: S2592SC-PCP

$12.24