Dexter-Russell« Fillet Knives


Dexter-Russell P94813 Dexter Basics 31609 8in. Narrow Fillet Knife

Dexter-Russell P94813 Dexter Basics 31609 8in. Narrow Fillet Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: P94813

$9.07


Dexter-Russell P94812 Dexter Basics 31608 7in. Narrow Fillet Knife

Dexter-Russell P94812 Dexter Basics 31608 7in. Narrow Fillet Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: P94812

$8.33


Dexter-Russell S124 Sani-Safe 10253 2in. Scallop Knife

Dexter-Russell S124 Sani-Safe 10253 2in. Scallop Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: S124

$9.27


Dexter-Russell S133-7PCP Sani-Safe 10203 7in. Narrow Fillet Knife

Dexter-Russell S133-7PCP Sani-Safe 10203 7in. Narrow Fillet Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: S133-7PCP

$14.00


Dexter-Russell S133-8C Sani-Safe 28323 8in. Narrow Fillet Knife

Dexter-Russell S133-8C Sani-Safe 28323 8in. Narrow Fillet Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: S133-8C

$20.03


Dexter-Russell S133-9PCP Sani-Safe 10243 9in. Narrow Fillet knife

Dexter-Russell S133-9PCP Sani-Safe 10243 9in. Narrow Fillet knife

Brand: Dexter-Russell
Code: S133-9PCP

$17.97


Dexter-Russell S133N-7PCP Sani-Safe 10613 7in. Narrow Fillet Knife

Dexter-Russell S133N-7PCP Sani-Safe 10613 7in. Narrow Fillet Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: S133N-7PCP

$14.51


Dexter-Russell S138PCP Sani-Safe 10223 8in. Wide Fillet Knife

Dexter-Russell S138PCP Sani-Safe 10223 8in. Wide Fillet Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: S138PCP

$16.94


Dexter-Russell SG133-7PCP Sofgrip 24103 7in. Narrow Fillet Knife

Dexter-Russell SG133-7PCP Sofgrip 24103 7in. Narrow Fillet Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: SG133-7PCP

$15.91


Dexter-Russell SG133-8PCP Sofgrip 24113 8in. Narrow Fillet Knife

Dexter-Russell SG133-8PCP Sofgrip 24113 8in. Narrow Fillet Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: SG133-8PCP

$16.77


Dexter-Russell SG133-8B-PCP Sofgrip 24113B 8in. Narrow Fillet Knife

Dexter-Russell SG133-8B-PCP Sofgrip 24113B 8in. Narrow Fillet Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: SG133-8B-PCP

$16.91


Dexter-Russell SG133-9PCP Sofgrip 24123 9in. Narrow Fillet Knife

Dexter-Russell SG133-9PCP Sofgrip 24123 9in. Narrow Fillet Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: SG133-9PCP

$18.90


Dexter-Russell V133-7PCP V-Lo 29183 7in. Fillet Knife

Dexter-Russell V133-7PCP V-Lo 29183 7in. Fillet Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: V133-7PCP

$15.71


Dexter-Russell V133-8PCP V-Lo 29193 8in. Fillet Knife

Dexter-Russell V133-8PCP V-Lo 29193 8in. Fillet Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: V133-8PCP

$16.26