Au Gratin Dishes


Tuxton BEN-2003 Round Au Gratin Dishes - Eggshell - 8-1/8" x 7-3/8" - 1-5/8" deep - Pack of 12

Tuxton BEN-2003 Round Au Gratin Dishes - Eggshell - 8-1/8" x 7-3/8" - 1-5/8" deep - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: BEN-2003

$66.40


Tuxton BWN-2003 Round Au Gratin Dishes - White - 8-1/8" x 7-3/8" - 1-5/8" deep - Pack of 12

Tuxton BWN-2003 Round Au Gratin Dishes - White - 8-1/8" x 7-3/8" - 1-5/8" deep - Pack of 12

Brand: Tuxton
SKU: BWN-2003

$66.40


Tuxton B1N-2003 Round Au Gratin Dishes - Caramel/Eggshell - 8-1/8" x 7-3/8" - 1-5/8" deep - Pack of

Tuxton B1N-2003 Round Au Gratin Dishes - Caramel/Eggshell - 8-1/8" x 7-3/8" - 1-5/8" deep - Pack of

Brand: Tuxton
SKU: B1N-2003

$66.40