Dexter-Russell« Grapefruit Knives


Dexter-Russell S2592PCP (18130) 3-1/4in. Grapefruit Knife

Dexter-Russell S2592PCP (18130) 3-1/4in. Grapefruit Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: S2592PCP

$10.91


Dexter-Russell S2592SC-PCP (18140) 3-1/4in. Scalloped Grapefruit Knife

Dexter-Russell S2592SC-PCP (18140) 3-1/4in. Scalloped Grapefruit Knife

Brand: Dexter-Russell
Code: S2592SC-PCP

$10.97